Candidatos
Izangaiak

Legezko oharra

1. Enpresaren datuak

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betetzeko, enpresaren identifikazio-datuak adieraziko dira jarraian.

Izena: Hervenval S.L

Sozietatearen izena: Hervenval S.L.

IFZ/IFK: B95308961

2. Jabetza intelektuala

Iturri-kodea, diseinu grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak, animazioak, softwarea, testuak, baita enpresaren izenean biltzen diren informazioa eta edukiak ere, jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideei buruzko Espainiako legeriak babesten ditu, enpresaren izenaren alde, eta debekatuta dago webgunea zati batean edo osorik erreproduzitzea edota argitaratzea, baita horren tratamendu informatikoa, banaketa, zabalkundea, eta aldaketa, eraldaketa edo deskonpilazioa eta orobat, bere titularrari legez aitorturiko gainerako eskubideak ere, aldez aurretik eta idatziz horretarako baimena enpresari eman barik.

Erabiltzaileak, webgune horretan agertzen den materiala berak eta modu pribatuan bakar-bakarrik erabil dezake. Debekatuta dago merkataritza-helburuekin erabiltzea edo legez kanpoko jardueretan erabiltzea. Jabetza intelektualetik eratorritako eskubide guztiak ................... enpresak erreserbatuta daude.

............... enpresak ahalegin guztiak egingo ditu aurreko baldintza horiek bete daitezen eta baita bere web-orrietan aurkezturiko edukiak behar bezala erabil daitezen, eta hori horrela izan dadin, erabiltzaileak eskubide horiek hausten baditu edo betetzen ez baditu dagozkion akzio zibil eta penal guztiak burutuko ditu.

3. Datu pertsonalen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak babesteari buruzkoa) jasotako indarreko legeria betetzeko, Lege horren xedea, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, pertsona fisikoen oinarrizko eskubideak eta askatasunak, batez ere, ohorerako eta intimitaterako eskubideak, bermatu eta babestea izanik, .............. enpresak hauxe jakinarazten die erabiltzaileei: ................ enpresak neurri teknikoak eta antolamendu-neurriak hartu dituela, indarreko arautegian xedatukoaren arabera.

.............. enpresak bilduko dituen datu pertsonalen tratamendu automatizatua egingo du eta datu horiek Datuak Babesteko Agentzian behar bezala sartuko dira, eta horien titulartasuna ............ enpresari dagokio. Domeinu-izenak erregistratzeko inprimakiaren bidez lortu diren datu pertsonalak, Estatuko edo nazioarteko agintaritza edo organo eskudunari transferituko zaizkio. Datu-transferentzia honek, helburu bakar hau du: lagatzailearen (enpresa) legezko funtzioekin zerikusi zuzena duten xedeak betetzea, kontratuaren bidez (hots, domeinu-izena erregistratzea). Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren xede bakarra, ..... enpresarekin izango duen kontratu-loturari eustea da, baita informazio-, prestakuntza-, merkaturatze- (horrela identifikatu behar da) zereginak eta enpresaren jarduerak egitea ere.

........ enpresak, berari eman zaizkion datuei dagozkien segurtasun-maila egokiak hartu ditu, eta gainera, eskumenean dituen baliabide eta neurri guztiak jarri ditu, datu horiek gal ez daitezen, gaizki erabil ez daitezen, aldatu ez daitezen, baimenik ez duen batek eskura ez ditzan eta norbaitek lapur ez ditzan. Erabiltzaileak, aldi oro, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan onartutako eskubideak erabili ahal izango ditu, hots, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horiei aurka egiteko eskubideak.

4. Beste zenbait gauza

A.- ..... enpresak ez ditu erabiliko ordenagailuan metaturik geldituko diren cookie-ak. Cookie-ak, gure webgunea bisitatzen duzunean, gure zerbitzariak zure ordenagailura bidaltzen dituen artxibo txikiak dira, baina ez digute ez zure izenari ez beste edozein datu pertsonali buruzko informaziorik ematen. Erabiltzen ditugun cookie-ek ezin dute zure ordenagailuko daturik irakurri, ezta zure ordenagailuan biltegiratutako cookie-ak ere.

Erabiltzailea ....... enpresaren web-orrietan nabigatzen dabilenean, zerbitzariak, zeinetan kokatuta dagoen, automatikoki ezagutzen ditu zure ordenagailuaren IP helbidea, bisita egiten hasten den eguna eta ordua, bisitatzea uzten duen unea, baita kontsultatu dituen atalei buruzko informazioa ere.
Zerbitzariak datu horiek ezagutu beharko ditu, harremanetan jarri eta egindako eskabidea bidali izateko, eta nabigatzailearen bidez pantailan ikusi ahal izateko.

Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfiguratu ahal duzu, cookie-ren bat jasoko duzula pantailan ohartarazteko. Erabiltzaileak ordenagailua konfigura dezake, cookie-rik jaso ez dezan, eta hori egiten badu, ez du oztoporik izango enpresaren webgunearen informazioa eskuratzen jarraitzeko.

B.- .............enpresak, bere webgunean dagoen informazioa eta bere konfigurazioa eta aurkezpena aldatu ahal izango ditu, aldez aurretik abisurik eman barik.

C.- ......... enpresak, baliabide honen bidez, PUBLIZITATE IRUZURGILERIK EZ EGITEKO konpromisoa hartzen du. Ondorio horietarako, beraz, ez dira hartuko publizitate iruzurgiletzat, webguneko ataletan dauden informazioari buruzko mantentze edota egunerapen osatugabearen edo akastunaren ondorioz gerta daitezkeen akats formalak edo zenbakizkoak, hain zuzen, ...... enpresaren webguneko ataletako edukian aurki daitezkeenak.
............ enpresak, atal honetan xedatutakoaren arabera, akats horien berri duen bezain pronto, akatsok zuzentzeko konpromisoa hartzen du.

D.- ............ enpresak MERKATARITZAKO JAKINARAZPENAK MERKATARITZAKO LEGEZ IDENTIFIKATU BARIK EZ BIDALTZEKO konpromisoa hartzen du, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatuaren arabera. Ondorio horietarako, ez da merkataritzako jakinarazpentzat hartuko, ....... enpresaren BEZEROEI bidaltzen zaien informazio oro, baldin eta horien helburua bezeroaren eta ....... enpresaren artean dagoen kontratu-loturari eustea bada, edo bezeroak enpresarekin kontratatu duen zerbitzuari dagozkion informazio- eta prestakuntza-eginkizunak edo antzeko beste jarduera batzuk burutzea bada.

E.- ..... enpresa ez da, erabiltzaileak enpresaren webgunea eskuratzean edota webguneko informazioak erabiltzen egin dezaken edozein arau aplikagarriren hausteren erantzulea izango.

F.- ............ enpresak ez du bere gain hartzen, webgune honetan eta bertan dauden programetan dauden informazioaren eta materialen erabileraren ondorioz gertatu diren edo gerta daitezkeen edonolako kalte-galerengatiko erantzukizunik.
Enpresaren webgunetik hirugarrenek eskainitako prestazio eta zerbitzuetara erabiltzaileak eskuratzea ahalbidetzen duten estekak eta hipertestua, ez dira ............enpresarenak eta ez daude bere kontrolpean; ........... enpresa, beraz, ez da horietan dagoen informazioaren eta informazio horrek ekar ditzakeen ondorioen erantzulea izango.

G.- ............. enpresa ez da, hirugarrenek marken izenak, produktuen izenak, merkataritza-izenak eta abarrak (enpresarenak ez badira ere, bere webgunean agertzen direnak) legez kontrako erabiltzearen erantzule izango. Ezta, enpresaren webgunetik eskura daitezkeen gainerako webetarako esteken osotasunaren, egiazkotasunaren eta zilegitasunaren erantzule ere.

H.- .... enpresa ez da, hirugarren aldeek (esaterako, testu-prozesadoreen makroak, Java aplikazioak eta Active X programak), sistema informatiko batentzat ondorio negatiboak lortzeko xedearekin infiltratutako transmisio telematiko batean jatorria duten birusen erantzule izango.

I.- Azken finean, erabiltzailea bera da, enpresaren webguneko zerbitzuez, edukiez, estekez eta hipertestuez egiten duen erabileraren erantzule bakarra.
Marketing Online nlocal